Newsbox

Plakat z okazji 20 lat GOK "Jak jeden dzień 20 lat GOK Plakat 20-lecia GOK
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
Druki rekrutacyjne do pierwszej klasy
Plakat przedstawiający opisy etapów postępowania rekrutacyjnego Rekrutacja do Przedszkola oraz Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025
Dyżur wakacyjny 2024
Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej w II semestrze
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024
Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej w Mirkowie
plakat mediacje Mediacje rówieśnicze
Plakat Gminnego Konkursu Poetyckiego, kałamarz na tle książki. WYNIKI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO „ŻYCZLIWOŚĆ KLUCZEM DO LUDZKICH SERC”
Konkurs czytelniczy
Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
Zdjęcie grupowe uczniów. Bułeczki z III B
Zdjęcie grupowe uczniów. Wycieczka do Krasiejowa

Aktualności